Bakkerij Stam v.o.f. gevestigd aan de Lekdijk 444, 2957 VD Nieuw-Lekkerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bakkerij Stam v.o.f.
Dhr. G.J. Stam
Lekdijk 444
2957 VD Nieuw-Lekkerland
0184-682515
info@bakkerij-stam.nl
https://www.bakkerij-stam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bakkerij Stam v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Achternaam
– Geboortedatum
– Adres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan
16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker
ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er
van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@bakkerij-stam, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bakkerij Stam v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bakkerij stam v.o.f. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bakkerij Stam
v.o.f.) tussen zit. Bakkerij Stam v.o.f. gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:
– Bake-it, het programma voor: orderinvoer, , afleverbonnen, productielijsten, facturatie,
productspecificatie.
– Cash-it, het programma voor: afrekenen, productinformatie, bestellen, spaarsysteem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bakkerij Stam v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren (zoals
bestellingen) waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bakkerij Stam v.o.f. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bakkerij stam v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeurinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het rect
om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door Bakkerij Stam v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekend datu bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bakkerij-stam.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer, BSNnummer zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek. Bakkerij Stam
v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bakkerij Stam v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met ons kantoor via: info@bakkerij-stam.nl